Mantelzorg in vogelvlucht

Er zijn in Nederland ongeveer 4 miljoen mantelzorgers, waarvan ongeveer 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week helpen. Maar wat is nou precies mantelzorg? Dat ga ik uitleggen in dit artikel. 

Wat is mantelzorg?

Wat is mantelzorg nou precies? Mantelzorg is hulp aan mensen die hulp nodig hebben. LeekerweideGroep is specialist in mantelzorg. Mantelzorgers krijgen niet betaald, maar werken vrijwillig. Meestal wordt dit gedaan door een familielid of een goede vriend. Je kiest er niet voor om dit te doen, meestal overkomt het je. Dit komt omdat ze meestal een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft.

Hulp bij mantelzorg

Omdat je er zelf niet voor kiest om mantelzorger te worden, kan het zo zijn dat je geen tijd of geld hebt om iemand te verzorgen. Daarom kun je ondersteuning krijgen van verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij de verzorging, het organiseren van de zorg, tijdelijke overname van de zorg of financiële ondersteuning.

Je kunt een Wmo-loket zoeken in je gemeente. De gemeente onderzoekt dan welke hulp je nodig hebt. En ze praten met je en met mensen uit je omgeving die betrokken zijn bij de mantelzorg. Op basis van die punten bepaalt de gemeente of je hulp nodig hebt of dat je de zorg zelf kunt regelen. Ook kun je een steunpunt voor mantelzorg opzoeken in je buurt. Deze steunpunten geven je ondersteuning bij het geven van mantelzorg. Daarnaast heb je ook nog de mogelijkheid om ondersteuning te vragen van een mantelzorgmakelaar. Een mantelzorgmakelaar kan je helpen bij het mantelzorgen. Hij is meestal goed opgeleid en hij kan je helpen bij het regelen van allerlei taken. Een mantelzorgmakelaar kan bijvoorbeeld een budget aanvragen voor de mantelzorg. Ook kan hij formulieren invullen, helpen bij het afstemmen van werk en privé bij je werkgever en het op orde krijgen van je administratie. Als de mantelzorgmakelaar bij de gemeente of bij een mantelzorgondersteuning werkt, hoef je meestal niks te betalen. Soms kunnen de kosten ook vergoed worden door de gemeente. Als je wel moet betalen voor een mantelzorgmakelaar, kost dit rond de 70 euro per uur. 

Verlof

Als je mantelzorger bent en je hebt een betaalde baan, kun je verlof aanvragen. Er zijn verschillende soorten verloven: calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Als u plotseling hoort dat er een familielid ernstig ziek wordt, kunt u calamiteitenverlof aanvragen, dit is meestal voor enkele uren tot dagen. Als u voor iemand moet zorgen in uw omgeving kunt u kortdurend zorgverlof of langdurend zorgverlof opvragen.


Delen